Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (15843 bài)

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-18 17:20:05

Word-logo-small

kt1t-cn8-hk2-2018

Ngày gửi: 2018-03-15 10:25:14

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-03-08 20:19:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-03-04 16:37:41

Word-logo-small

KT 45'

Ngày gửi: 2018-03-01 22:53:56

Word-logo-small

Giáo án Công nghệ 7 kì 2

Ngày gửi: 2018-02-01 11:24:52

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-01-26 22:44:48

Word-logo-small

tiết 27 kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-01-26 22:32:44

Word-logo-small

đề thi học kì I môn công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-01-23 22:52:28

Word-logo-small

GA công nghệ 6 KI

Ngày gửi: 2018-01-21 20:39:20

Word-logo-small

GA công nghệ 6 KI

Ngày gửi: 2018-01-21 20:34:51

Word-logo-small

bộ đề HKII Công nghệ 6

Ngày gửi: 2018-01-15 22:01:26

Word-logo-small

Đề thi HSG Công nghệ ( Tham k...

Ngày gửi: 2018-01-11 15:01:43

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ I công nghệ 8

Ngày gửi: 2018-01-02 14:28:59

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN CÔNG N...

Ngày gửi: 2017-12-27 14:49:22

Word-logo-small

bộ đề toán 6 cả năm

Ngày gửi: 2017-12-26 22:31:37

Pdf-small

Đề thi môn Công nghệ lớp 7 h...

Ngày gửi: 2017-12-26 14:15:43

Word-logo-small

Đe thi HKI

Ngày gửi: 2017-12-24 21:04:20

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Công nghệ 9 2...

Ngày gửi: 2017-12-23 08:27:11

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Công nghệ 8 2...

Ngày gửi: 2017-12-23 08:26:35

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Công nghệ 7 2...

Ngày gửi: 2017-12-23 08:25:48

Word-logo-small

Đề thi KSCL HKI Công nghệ 6 2...

Ngày gửi: 2017-12-23 08:25:05

Word-logo-small

Tài liệu & lời khuyên cho 4 k...

Ngày gửi: 2017-12-21 19:50:48

Word-logo-small

Đề cương ôn tập HKI

Ngày gửi: 2017-12-21 19:48:37

Word-logo-small

ĐỀ THI KSCL VÒNG I CÔNG NGHỆ 9

Ngày gửi: 2017-12-20 21:03:18

Word-logo-small

đề thi cong nghệ 8 học kì 1

Ngày gửi: 2017-12-20 20:59:15

Word-logo-small

đề thi học kì i môn công nghệ 6

Ngày gửi: 2017-12-20 19:51:52

Word-logo-small

DE THI HKI

Ngày gửi: 2017-12-20 16:11:37

Word-logo-small

Đề thi HK I CN 9 -2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-20 07:20:19

Word-logo-small

Đề thi HK I CN 8 -2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-20 07:19:44

Word-logo-small

Đề thi KH I CN 7 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-20 07:18:58

Word-logo-small

Đề thi KH I CN 6 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-20 07:16:27

Word-logo-small

de thi hoc ki 1

Ngày gửi: 2017-12-19 14:50:03

Word-logo-small

thi học kỳ 1 công nghệ 6

Ngày gửi: 2017-12-18 16:05:41

Slide0

ôn tập chương II công nghê 6 ...

Ngày gửi: 2017-12-17 19:34:42

Slide0

Ôn tập Chương II

Ngày gửi: 2017-12-17 19:34:27