Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > (15993 bài)

Word-logo-small

đề thi công nghệ 6 tham khảo

Ngày gửi: 2018-12-11 23:47:43

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 20:22:19

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:04:56

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:03:31

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-11 06:02:30

Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KÌ I 2018-2019

Ngày gửi: 2018-12-11 05:59:53

Word-logo-small

Đề cương ôn tập Công nghệ 8 h...

Ngày gửi: 2018-12-10 19:25:47

Pdf-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-10 18:52:22

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-12-09 21:26:54

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-09 14:39:55

Word-logo-small

đề thi HKI công nghệ lớp 7

Ngày gửi: 2018-12-09 09:26:10

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2018-12-08 21:19:36

Word-logo-small

Ma trận đề thi HK I môn Công ...

Ngày gửi: 2018-12-07 19:35:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-06 23:11:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-12-06 23:09:11

Word-logo-small

Đề thi học kì 2

Ngày gửi: 2018-12-06 23:05:39

Word-logo-small

thi cn9-k1-2018

Ngày gửi: 2018-12-06 11:47:43

Word-logo-small

thi cn9-k1-2018

Ngày gửi: 2018-12-06 11:46:32

Word-logo-small

thi cn8-k1-2018

Ngày gửi: 2018-12-06 11:44:16

Word-logo-small

thi cn7-k1-2018

Ngày gửi: 2018-12-06 11:42:48

Word-logo-small

de thi cn7-hk1-2018

Ngày gửi: 2018-12-06 11:41:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-12-05 15:31:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 9+M...

Ngày gửi: 2018-12-03 10:33:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 8+M...

Ngày gửi: 2018-12-03 10:33:28

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 6+M...

Ngày gửi: 2018-12-03 10:32:51

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công Nghệ 6+M...

Ngày gửi: 2018-12-03 10:32:25

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-29 20:25:09

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-11-28 18:51:48

Word-logo-small

Ma trận đề thi học kì 1 môn C...

Ngày gửi: 2018-11-28 12:13:49

Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Ngày gửi: 2018-11-22 08:20:54

Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Ngày gửi: 2018-11-22 08:20:41

Word-logo-small

KIỂM TRA 15 HKI LẦN 2 CÓ TRẮC...

Ngày gửi: 2018-11-17 10:06:41

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-11 20:02:31

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-09 15:59:36

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2018-11-07 18:28:47

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2018-11-02 14:58:49