Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiem Quang Thuan
Ngày gửi: 10h:11' 09-05-2022
Dung lượng: 21.8 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT YÊN PHONG
TRƯỜNG THCS LONG CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
MÔN TIN HỌC– LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D).
Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?
fori := 4 to 1 do writeln(‘A’);
fori := 1 to 10 writeln(‘A’);
fori := 1 to 100 do writeln(‘A’);
for i to 10 do writeln(‘A’); Câu 2. Trong câu lệnh lặp: forn:= 1 to 6 dobegin ... end; Câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?
7 lần;
6 lần;
5 lần;
Không lần nào; Câu 3. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
i:=1; S:=0; while s<10 do begin S:=S+i; i:=i+1; end;
i:=0; S:=1; While S<10 do S=S+i; i=i+1;
n:=2; while n<5; do write(‘A’);
Cả A và B đều đúng
Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh khai báo biến mảng nào sau đây đúng?
var c : array[1..15] of integer;
var a : array[10..1] of integer;
var b : array(1..100) of real,
var d : array[-2..-5] of real;
Câu 5. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?
5;
4;
6;
7;
Câu 6. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:
Chỉ số đầu > chỉ số cuối; B. Chỉ số đầu chỉ số cuối;
C.Kiểu dữ liệu chỉ có thể là real;D. Cả ba ý trên đều đúng;
II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm):
Câu 1(1,5 điểm): Hãy sửa lại các câu lệnh sau cho đúng:
a) for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);b) for i= 1 to 10 writeln(‘A’);
c) for i:10do 1 to writeln(‘A’);
Câu 2(2 điểm): Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Nêu hoạt động của câu lệnh.
Câu 3 (3,5 điểm):Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên. In ra màn hình tổng các số chẵn có trong dãy đã cho

-------------------Hết-----------------


II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm):
Câu 1(1,5 điểm): Hãy sửa lại các câu lệnh sau cho đúng:
a) for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);
b) for i= 1 to 10 writeln(‘A’);
c) for i:10do 1 to writeln(‘A’);
Câu 2(2 điểm): Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Nêu hoạt động của câu lệnh.
Câu 3 (3,0 điểm):Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên. In ra màn hình tổng các số chẵn có trong dãy đã cho.

 
Gửi ý kiến