Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi việt anh
Ngày gửi: 19h:23' 06-05-2019
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 320
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH

KỶ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2018 – 2019

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 8

Thới gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Dãy chỉ gồm các oxit axit:
CO2, SO2, CuO, P2O5 B. CO2, SO3, Na2O, NO2
C. SO2, P2O5, CO2, SO3 D. H2O, CO, NO, Al2O3.
Câu 2: Thành phần thể tích của không khí là:
21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...)
78% khí oxi, 21% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm...)
21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.
1% khí oxi, 78% khí nitơ, 21% các khí khác.
Câu 3: Nguyên liệu điều chế khí õi trong phòng thí nghiệm:
CaCO3 B. Không khí C. KMnO4 D. Nước
Câu 4: Sự oxi hóa chậm là:
Sự oxi hóa có tỏa nhiệt mà không phát sáng. B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
C. Sự oxi hóa có phát sáng. D. Sự oxi hóa nhưng không tỏa nhiệt.
Câu 5: Chất nào sau đây dùng làm nhiên liệu, không gây ô nhiễm môi trường:
Than B. Khí Hidro C. Dầu hỏa D. Vỏ trấu
Câu 6: Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau sinh ra khí hidro:
Zn và HCl B. Zn và O2 C. Zn và Cl2 D. Fe2O3 và H2
Câu 7: Kim loai nào sau đây tan trong nước tạo ra dung dịch bazơ và khí hidro:
Fe B. Na C. Pb D. Cu
Câu 8: Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung dịch.
Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước.
Số gam chất đó có thể tan trong 100g dung môi để tạo thành dung dịch bão hòa.
Số gam chất đó có thể tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa.
TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 9: (2,0 điểm)
Cho các chất có công thức hóa học sau: K, MgO, Na2O, SO3.
Chất nào tác dụng được với nước?
Viết các phương trình hóa học xảy ra?
Câu 10: (2,0 điểm)
Phân loại và gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: Mg(OH)2, NaCl, H2SO4, Ca(HCO3)2.
Câu 11: (1,0 điểm)
Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong nước ? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng binh nén oxi để hô hấp ?
Câu 12: (3,0 điểm)
Cho 4,8 gam kim loại magie phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric (HCl), sau phản ứng thu được muối magie clorua và khí Hidro
Viết phương trình hóa học xãy ra?
Tính thể tích khí Hidro sinh ra ( ở đktc)?
Nếu đốt cháy toàn bộ lượng khí Hidro sinh ra ở trên trong không khí. Tính thể tích không khí cần dùng? (  )
( Cho Mg=24 , O = 16 , H = 1 , Cl = 35,5)

 
Gửi ý kiến