Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Đạt
Ngày gửi: 20h:32' 12-08-2021
Dung lượng: 256.0 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM - MÔN TOÁN LỚP 8 - 2020 - 2021

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) x2 – 7x b) x2 + 3y – 3x - y2 c) 49 – 2xy - x2 - y2
d) x2(3x – 2) + 16(2 - 3x) e) 7x2 – 13x – 552 f) 6x2 – 13x – 28
g) a2(b - c) + b2(c - a) + c2(a - b) h) (a + b + c)3 – a3 - b3 - c3 i) x4 + 64
Bài 2: Giải các phương trình
a, 3x - 2 = 2x - 3 e, 11x + 42 - 2x = 100 - 9x - 22
b, 2x + 3 = 5x + 9 f, 2x - (3 - 5x) = 4(x + 3)
c, 5 - 2x = 7 g, x(x + 2) = x(x + 3)
d, 10x + 3 - 5x = 4x + 12 h, 2(x - 3) + 5x(x - 1) = 5x2
Bài 3: Giải các phương trình
a/ c/ 
b/ d/ 
Bài 4: Giải các phương trình sau:
a/ 3x - 15 = 2x(x - 5) b/ x2 – x = 0 c/ x2 – 2x = 0
g/ x(3x – 5) – 2(5 – 3x) = 0 h/ x2(2x – 7) + 16(7 - 2x) = 0
Bài 5: Giải các phương trình sau:
a) b) 
c) d) 
e) f)
g) h)
i) k) 
l) m) = 0
n) o) p) q) i)
Bài 6: Giải các phương trình sau:
a b/ c/ = x + 6
d/ = 13 – 2x e/ = x – 12 f/ = 3x + 4
g/ = 6 – x h/ = 8 – x i) = x + 3
k) = – 4x + 7
Bài 7 : Cho a > b
Chứng minh : 9a+ 7 > 9b + 3 b)So sánh : 6a + 2022 và 6b + 2020
Bài 8: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a/ 2x + 2 > 4 b/ 3x + 2 > - 5 c/ 10 - 2x > 2
d/ 1 - 2x < 3 e/ 10x + 3 – 5x 14x + 12 f/ (3x - 1)< 2x + 4
g/ 4x – 8 3(2x - 1) – 2x + 1 h/ x2 – x(x + 2) > 3x – 1 i/ x + 8 ( 3x – 1
j/ 3x - (2x + 5 ) ( (2x – 3 ) k/ (x – 3)(x + 3) < x(x + 2 ) + 3 l/ 2(3x – 1 ) – 2 x < 2x + 1
m/ n/ o/ 
p/ 1 + q) r) 
Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Bài 1: Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục .Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.
Bài 2 : Một hình chữ nhật có chu vi là 96 m. Nếu chiều dài tăng 9m và chiều rộng giảm 4m thì diện tích của nó tăng 6m2 . Tính diện tích của hình chữ nhật đó
Bài 3 : Hai thư viện có cả thảy 20000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn sách thì số sách của hai thư viện bằng nhau. Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện .
Bài 4 : Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi số lúa ở kho thứ hai. Nếu bớt ở kho thứ nhất đi 750 tạ và thêm vào kho thứ hai 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho sẽ bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa .
Bài 5
 
Gửi ý kiến