Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đại số 8. Đề khảo sát chất lượng

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2021-12-26 15:07:30

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ T...

Ngày gửi: 2021-11-22 21:50:21

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng giữa k...

Ngày gửi: 2021-11-16 11:01:34

Pdf-small

Đề khảo sát chất lượng - Kim ...

Ngày gửi: 2021-11-14 08:24:11

Pdf-small

Đề khảo sát chất lượng - Kim ...

Ngày gửi: 2021-11-14 08:22:27

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-11-07 08:08:21

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Lưu ...

Ngày gửi: 2021-10-14 20:37:08

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng hè 8 l...

Ngày gửi: 2021-07-06 21:07:44

Pdf-small

Đề khảo sát năng lực toán 8 -...

Ngày gửi: 2021-07-01 13:24:56

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Lê M...

Ngày gửi: 2021-06-11 07:07:34

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đỗ T...

Ngày gửi: 2021-06-07 17:37:43

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Võ D...

Ngày gửi: 2021-04-01 10:40:55

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng giữa h...

Ngày gửi: 2021-03-30 14:34:32

Pdf-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-03-29 18:41:24

Word-logo-small

Đề giữa kỳ 2 quận Hà Đông - T...

Ngày gửi: 2021-03-23 20:47:46

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2021-03-21 21:40:05

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - trươ...

Ngày gửi: 2021-03-20 15:07:17

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-12-26 23:27:15

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Lê N...

Ngày gửi: 2020-11-26 23:22:57

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Phan...

Ngày gửi: 2020-11-17 10:04:57

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đinh...

Ngày gửi: 2020-11-03 22:48:20

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-31 23:38:58

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-31 13:43:15

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Đào ...

Ngày gửi: 2020-10-31 10:29:56

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-10-11 16:47:15

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2020-09-19 05:55:16

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Trần...

Ngày gửi: 2020-09-19 05:45:24

Pdf-small

Toán 8. Đề khảo sát chất lượn...

Ngày gửi: 2020-09-10 16:14:51

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Phan...

Ngày gửi: 2020-09-02 21:25:16

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Nguy...

Ngày gửi: 2020-08-29 14:02:48

Word-logo-small

toán 8. Đề khảo sát chất lượn...

Ngày gửi: 2020-06-04 22:10:10

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2020-05-28 20:03:11

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - phạm...

Ngày gửi: 2020-03-31 21:06:02

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2020-01-05 14:00:07

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Bùi ...

Ngày gửi: 2019-12-29 18:51:05

Word-logo-small

Đề khảo sát chất lượng - Van ...

Ngày gửi: 2019-12-28 22:55:17