Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 4. Đề thi học kì 1

Word-logo-small

Đề kiểm tra cuối học kì I - N...

Ngày gửi: 2021-12-09 20:37:02

Pdf-small

Đề thi giữa học kì 1 - Nguyễn...

Ngày gửi: 2021-12-08 06:01:34

Word-logo-small

Toán lớp4- đề thi cuối học kỳ...

Ngày gửi: 2021-12-06 05:48:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Thùy Dung

Ngày gửi: 2021-12-05 14:24:49

Word-logo-small

ĐỀ KT GIỮA KÌ I-TOÁN 4 ỨNG DỤ...

Ngày gửi: 2021-12-04 06:02:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Chu Dinh Ph...

Ngày gửi: 2021-12-02 12:28:50

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 tV - Chu Dinh...

Ngày gửi: 2021-12-02 12:26:40

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Viết...

Ngày gửi: 2021-11-26 20:50:04

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Viết...

Ngày gửi: 2021-11-26 20:44:37

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Trần Văn Tâm

Ngày gửi: 2021-11-25 22:35:22

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-11-24 14:38:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-11-24 14:37:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Thị ...

Ngày gửi: 2021-11-24 14:33:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phạm Quốc Phú

Ngày gửi: 2021-11-24 08:46:51

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Văn ...

Ngày gửi: 2021-11-21 21:17:07

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - vũ văn hòa

Ngày gửi: 2021-11-21 15:07:10

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - vũ văn hòa

Ngày gửi: 2021-11-21 15:06:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - vũ văn hòa

Ngày gửi: 2021-11-21 15:06:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Phạm Quốc Phú

Ngày gửi: 2021-11-20 14:46:08

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Hán Đức Hoà...

Ngày gửi: 2021-11-19 22:13:14

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn Mạnh Hà

Ngày gửi: 2021-11-18 11:19:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lu Van Son

Ngày gửi: 2021-11-10 20:59:24

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Lu Van Son

Ngày gửi: 2021-11-10 20:50:21

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Huỳnh Thị H...

Ngày gửi: 2021-11-10 15:24:15

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Van Thi Hanh

Ngày gửi: 2021-11-08 21:36:39

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Van Thi Hanh

Ngày gửi: 2021-11-08 21:29:41

Word-logo-small

ĐỀ KTGKI - Nguyễn Mạnh Chiến

Ngày gửi: 2021-11-08 10:44:23

Word-logo-small

Toán học 4. Đề thi học kì 1 -...

Ngày gửi: 2021-11-07 09:41:13

Word-logo-small

Đề thi giữa học kỳ 1 - Đỗ Hữu An

Ngày gửi: 2021-11-07 08:32:07

Word-logo-small

ĐỀ THI GIỮA KÌ I - Trần Thị N...

Ngày gửi: 2021-11-06 16:07:38

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Bạch Thị Chung

Ngày gửi: 2021-11-01 17:55:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Bạch Thị Chung

Ngày gửi: 2021-11-01 17:55:00

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Bạch Thị Chung

Ngày gửi: 2021-11-01 17:52:53

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Nguyễn thị ...

Ngày gửi: 2021-10-30 21:36:32

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Đào Huy Lanh

Ngày gửi: 2021-10-25 19:38:46

Word-logo-small

Đề thi học kì 1 - Đào Huy Lanh

Ngày gửi: 2021-10-25 19:36:41