Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Toán học 1. Ngoài chương trình SGK

Thumbnail

200 Bài toán tư duy lớp 1 - t...

Ngày gửi: 2022-10-03 17:14:30

Thumbnail

De thi Toán Simso lớp 1 - Ngu...

Ngày gửi: 2022-07-22 15:20:58

Thumbnail

Bài toán có lời văn lớp 1 - V...

Ngày gửi: 2022-05-18 21:49:59

Thumbnail

Toán học lop 1 HK 2 - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2022-05-01 17:02:13

Thumbnail

Mẫu khuyết tật - Vi Thị Huyên

Ngày gửi: 2022-04-17 20:13:44

Thumbnail

đề kiểm tra cuối kì 2 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2022-04-10 10:51:21

Thumbnail

Toán lớp 1 - Triệu Duy Anh

Ngày gửi: 2022-04-01 21:15:49

Thumbnail

Tktra - Nguyễn Hồng Ngọc

Ngày gửi: 2022-03-20 10:22:25

Thumbnail

Cuối kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-03-16 15:11:34

Thumbnail

Ngân hàng câu hỏi - Đặng Tài ...

Ngày gửi: 2022-03-16 14:32:20

Thumbnail

toan hoc 1 - nguyễn ngọc châm

Ngày gửi: 2022-03-06 22:11:38

Thumbnail

TOAN1BAIF DIỀN BẢNG TUÂN 22,2...

Ngày gửi: 2022-02-20 10:22:39

Thumbnail

ÔN LỚP 1 TUẦN 19,20 - Nguyễn ...

Ngày gửi: 2022-02-20 10:20:50

Thumbnail

Toán ÔN TUẦN 21,22 - Nguyễn T...

Ngày gửi: 2022-02-20 10:16:30

Thumbnail

Toán học BÀI KIÊM TRA HKI - L...

Ngày gửi: 2022-02-13 09:06:23

Thumbnail

Câu hỏi ôn tập - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-22 01:08:08

Thumbnail

Đề kiểm tra cuối học kì 1 - Đ...

Ngày gửi: 2022-01-21 14:04:31

Thumbnail

Ngân hàng câu hỏi cuối kì 1 -...

Ngày gửi: 2022-01-19 23:19:42

Thumbnail

Đề kiểm tra Toán - Đặng Tài T...

Ngày gửi: 2022-01-19 23:14:04

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-19 23:02:57

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-19 21:13:32

Thumbnail

Ngân hàng câu hỏi giữa kì lớp...

Ngày gửi: 2022-01-18 22:37:51

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đặng Tài T...

Ngày gửi: 2022-01-17 22:36:58

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-17 15:45:51

Thumbnail

Đề kiểm tra trực tuyến - Đặng...

Ngày gửi: 2022-01-16 16:48:51

Thumbnail

Đề ôn tập: Các số đến 10 - Đặ...

Ngày gửi: 2022-01-16 16:12:04

Thumbnail

Bài tập cuối tuần số 13 - Đặn...

Ngày gửi: 2022-01-15 23:50:45

Thumbnail

Bài tập cuối tuần số 12 - Đặn...

Ngày gửi: 2022-01-15 23:50:32

Thumbnail

Bài tập cuối tuần số 11 - Đặn...

Ngày gửi: 2022-01-15 23:50:20

Thumbnail

Bài tập cuối tuần số 10 - Đặn...

Ngày gửi: 2022-01-15 23:50:06

Thumbnail

Đề thi học kì 1 - Đặng Tài Thiều

Ngày gửi: 2022-01-15 23:13:17

Thumbnail

Đề thi giữa kì 2 - Đặng Tài T...

Ngày gửi: 2022-01-15 22:54:28

Thumbnail

Đề thi học kì 1 ( 2020 -2021)...

Ngày gửi: 2022-01-15 22:53:47

Thumbnail

Các đề luyện thi - Đặng Tài T...

Ngày gửi: 2022-01-15 18:11:40

Thumbnail

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ ...

Ngày gửi: 2022-01-14 14:56:01

Thumbnail

Azota kí 1 - Nguyễn Thanh Tùng

Ngày gửi: 2021-12-30 11:03:50