Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tập đọc 5. Ngoài chương trình SGK

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2018-201...

Ngày gửi: 2019-05-16 14:43:31

Word-logo-small

đề cuối năm môn Tv lớp 5 hay ...

Ngày gửi: 2019-05-15 21:51:59

Word-logo-small

đề cuối năm môn TV lớp 5 - Ph...

Ngày gửi: 2019-05-15 21:49:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra định kì cuối năm ...

Ngày gửi: 2019-05-14 19:47:37

Word-logo-small

Đề thi tiếng việt đọc hiểu cu...

Ngày gửi: 2019-05-13 17:30:45

Word-logo-small

Đề KT cuối năm môn TV lớp 5 ...

Ngày gửi: 2019-05-12 10:48:51

Word-logo-small

Đề thi viết cuối kì 2 - Nguyễ...

Ngày gửi: 2019-05-11 21:42:32

Word-logo-small

Đề thi kiểm tra viết cuối kì ...

Ngày gửi: 2019-05-11 19:46:01

Word-logo-small

Tổng hợp các bài văn tả người...

Ngày gửi: 2019-05-10 21:35:16

Word-logo-small

Bài kiểm tra lịch sử cuối năm...

Ngày gửi: 2019-05-05 15:44:39

Word-logo-small

ĐỀ CUỐI NĂM LỚP 5 MÔN TIẾNG V...

Ngày gửi: 2019-05-05 13:52:28

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 5 ...

Ngày gửi: 2019-05-03 22:34:23

Word-logo-small

Đề Kt TV lớp 5 cuối năm học -...

Ngày gửi: 2019-05-02 11:46:14

Word-logo-small

đề KT cuối năm môn Tiếng Việt...

Ngày gửi: 2019-05-01 08:06:44

Word-logo-small

Phiếu thi học kì II lớp 5 Tiế...

Ngày gửi: 2019-04-30 10:19:27

Word-logo-small

Đề KT cuối năm môn TV lớp 5 -...

Ngày gửi: 2019-04-28 21:02:59

Word-logo-small

lop 5 - Trần Huy Lương

Ngày gửi: 2019-04-25 07:52:37

Word-logo-small

tap lam van 5 - Ngô Vĩnh Tiến

Ngày gửi: 2019-04-24 16:56:07

Word-logo-small

Toán và tiếng việt Lop 5 - Lu...

Ngày gửi: 2019-04-23 20:49:02

Word-logo-small

Tiếng Việt lớp 5 - Mai Xuân Bình

Ngày gửi: 2019-04-16 16:08:12

Word-logo-small

Ôn tập cuối năm TV đọc hiểu (...

Ngày gửi: 2019-04-11 12:34:58

Word-logo-small

Đề ôn tập cuối năm TV đọc hiể...

Ngày gửi: 2019-04-10 18:57:22

Word-logo-small

ÔN TẬP ĐỌC THẦM HKII LỚP 5 - ...

Ngày gửi: 2019-04-09 22:08:27

Word-logo-small

đề khảo sát GHK2 - Lê Hải Minh

Ngày gửi: 2019-04-03 22:22:29

Word-logo-small

TAP DOC 4 HKII - Phạm Thị Đẹp

Ngày gửi: 2019-04-02 22:25:34

Word-logo-small

Đề KTCHK II Tiếng Việt 5 - Đo...

Ngày gửi: 2019-03-28 12:20:58

Word-logo-small

Đề KT giữa kì 2 môn TV 5 - Ph...

Ngày gửi: 2019-03-27 18:50:50

Word-logo-small

Đề Kt giữa kì 2 môn TV và Toá...

Ngày gửi: 2019-03-25 23:29:11

Word-logo-small

Đề KT giữa kì 2 môn TV lớp 5 ...

Ngày gửi: 2019-03-23 21:20:47

Word-logo-small

Đề KT môn Tiếng Việt giữa kì ...

Ngày gửi: 2019-03-19 21:59:08

Word-logo-small

Đề KT giữa kì 2 môn Tiếng Việ...

Ngày gửi: 2019-03-18 14:13:06

Word-logo-small

ĐỀ KT GIỮA KÌ 2 MÔN TIẾNG VI...

Ngày gửi: 2019-03-17 22:35:23

Word-logo-small

Đề kiểm tra Tiếng Việt giữa h...

Ngày gửi: 2019-03-14 15:05:27

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA GKII MÔN TV CÓ MA...

Ngày gửi: 2019-03-14 14:00:02

Word-logo-small

Đề Ktgiwuax kì 2 môn TV lớp 5...

Ngày gửi: 2019-03-14 06:11:36

Word-logo-small

Đề KT giữa kì 2 môn Tiếng Việ...

Ngày gửi: 2019-03-13 19:08:31